சித்தர்கள்

சித்தர்களின் வாழ்க்கை முறை வாழ்வின் நெறி முறையை உபதேசிக்க இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள், இப்புவியில் தோன்றிய மாந்தர்களுக்கு சிற்றின்பங்களால் ஏற்படும் துன்பங்களை களைந்து பேரின்பம் அடைவதற்கு தங்களின் தவ வலிமையால் வழிகாட்ட கூடியவர்கள், சித்தர்கள் சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பல்வேறு காலங்களில்…

Continue Reading சித்தர்கள்