கர்மவினை

ஒருவர் முன்னொரு ஜென்மத்தில் நன்மை செய்து இருந்தால் நன்மைகளையும் தீமை செய்திருந்தால் தீமைகளையும் இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பது, மூதாதையர்கள் செய்த பாவ புண்ணியத்தின் தொடர்ச்சியே நம் பிறப்பு, அவர்களைப் போன்றே தோற்றத்திலும் செயலிலும் இருப்பதே கர்மவினை, ஆக நம் வாழ்வில் நடப்பதெல்லாம்…

Continue Reading கர்மவினை